ดูแลไต everyday… 5 พฤติกรรมที่ทำให้ไตเสื่อม ทั้งๆ ที่ไม่ได้กินเค็ม

    ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตของหลายๆ คน และพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารหลายๆ อย่าง ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสุขภาพร่างกายของคนเราทั้งสิ้น อาหารจานด่วนที่หลายๆ คนเลือกรับประทานเพราะคิดว่าช่วยประหยัดเวลาในการรอปรุงอาหาร กลับทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น UndubZapp ขอแนะนำ 5 พฤติกรรมที่ทำให้ไตเสื่อม ทั้งๆ ที่ไม่ได้กินเค็ม นอกจากอาหารรสเค็มที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตแล้ว มีอาหารอะไรที่ทำให้เกิดโรคไตได้อีก ไปดูกันดีกว่าค่ะ  

Read More...

Advertisements

Advertisements