พระปรมาภิไธยใหม่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

1 ธันวาคม 2559 – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ แห่งราชอาณาจักรไทย เฉลิมพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” จนกว่าจะมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์

Read More...

Advertisements

Advertisements