Crown Shyness ปรากฏการณ์ “ต้นไม้เขิน” ช่องว่างยอดไม้ สวยน่าพิศวง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ “Crown Shyness” หรือ “ช่องว่างระหว่างยอดไม้” ที่เขาจะพยายามไม่แตะกัน จนเกิดปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ราวกับต้นไม้ทั้งป่ากำลังเขินกันและกัน

Read More...

อย่าคิดปลูก! 10 ต้นไม้อัปมงคล ถ้าไม่อยากทุกข์ระทม

10 ต้นไม้ห้ามปลูกในอาณาบริเวณบ้าน ตามความเชื่อแต่โบราณที่เชื่อกันว่า ต้นไม้พวกนี้จะนำความอัปมงคลมาสู่ทุกคนในบ้าน ทุกข์ใจ เศร้าเสียใจ ทะเลาะเบาะแว้ง

Read More...

Advertisements

Advertisements