5 เหตุผลดีๆ ที่ชาวไทยควรไปเที่ยว “โครงการหลวงตีนตก” สักครั้ง

ชวนเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ. เชียงใหม่ หนึ่งในศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 นอกจากธรรมชาติอันงดงามแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีการอนุรักษ์ป่าได้เป็นอย่างดี

Read More...

Advertisements

Advertisements