ปัสสาวะเล็ด กลั้นไม่อยู่ เรื่องรำคาญใจของผู้หญิงที่ไม่ควรปล่อยไว้ให้เรื้อรัง

ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อย่านิ่งนอนใจ ปล่อยให้เรื้อรังต่อไป อันตรายกับสุขภาพของผู้หญิง วรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อขอรับคำแนะนำหรือการรักษา

Read More...

Advertisements

Advertisements