๙ ตามรอยเท้าพ่อ เดินตามรอยเท้าแม่ – พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส

พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส เป็นที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Read More...

Advertisements

Advertisements