๙ ตามรอยเท้าพ่อ เดินตามรอยเท้าแม่ – พระตำหนัก วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

พระราชตำหนัก วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ในพระตำหนัก ที่ประทับทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9

Read More...

Advertisements

Advertisements