๙ ตามรอยเท้าพ่อ เดินตามรอยเท้าแม่ – พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่

ห่างไกลแค่ไหน การเดินทางจะลำบากสักเพียงใด แต่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งใดที่พระราชาพระองค์นี้จะไม่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่เหล่านั้น ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เรียกได้ว่าทุกย่อมหญ้า ล้วนมีรอยเท้าของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เหยียบย่ำมาแล้วทั้งสิ้น “จังหวัดเชียงใหม่” ก็เช่นเดียวกัน   พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ ณ ดินแดน ที่เป็นเสมือนทิพย์วิมาน ในเทพนิยาย หรือ สวรรค์บนพื้นแห่งพิภพยามเช้าในฤดูหนาว

Read More...

Advertisements

Advertisements