นาฏศิลป์ชั้นครู!! 5 ดารารุ่นใหญ่ มีความสามารถด้านรำไทย อนุรักษ์ความเป็นไทยสืบต่อไป

นาฏศิลป์ระดับรุ่นใหญ่!! 5 ดาราอาวุโส มีความสามารถด้านรำไทย นอกจากความสามารถด้านการแสดงที่โดดเด่นเก่งกาจเป็นตำนานแล้ว ยังมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ด้วย

Read More...

ถวายงานครั้งสุดท้ายเพื่อ “พ่อหลวง” 5 ดาราจิตอาสา อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานในพระราชพิธีฯ

อุทิศแรงกายแรงใจ รวม 5 คนบันเทิงที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More...