5 วิธีป้องกันโรคฮีทสโตรก ลมแดด ภัยร้ายที่มาพร้อมอากาศร้อนจัด

5 วิธีป้องกันโรคลมแดด ในช่วงที่อากาศร้อนจัด (Heat Stroke) ภัยเงียบที่เกิดได้เมื่อร่างกายอยู่ในสภาพร้อนจัดจนอาจทำให้เสียชีวิตได้

Read More...

Advertisements

Advertisements