ขอเดินตามรอยพ่อ ดาราทำงานรักษ์โลก-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตพอเพียง

ดารานักแสดงในวงการบันเทิงไทยหลายคนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Read More...

Advertisements

Advertisements