แบบนี้มีแต่ก้าวหน้า! 5 วิธีพัฒนา Hard Skill & Soft Skill ยกระดับทักษะมนุษย์ออฟฟิศ

ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททุกภาคส่วนในการดำเนินชีวิตของคนเรา ทั้งด้านชีวิตการทำงานก็ดี และด้านชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของใครหลายๆ คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนานัปการ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มพูน “Hard Skill” และ “Soft Skill” ทักษะสำคัญในการทำงาน จึงถือเป็นเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งคนทำงานทุกคนพึงมี

 

UndubZapp ขอแนะนำ 5 วิธีพัฒนา Hard Skill & Soft Skill ยกระดับทักษะในการประกอบวิชาชีพ ทักษะสำคัญของคนทำงาน เพื่อให้มนุษย์ออฟฟิศใช้ชีวิตในวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีพัฒนา Hard Skill & Soft Skill ที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ!

 

Hard Skill & Soft Skill คืออะไร?

©pixabay.com

 

 • Hard Skill คือ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการประกอบวิชาชีพ จะเรียกว่าความสามารถเฉพาะทาง หรือความรู้ลึกรู้จริงในสายงานของตนก็ว่าได้
 • Soft Skill คือ ทักษะด้านอารมณ์และการวางตัวในสังคมการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

 

LinkedIn เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดัง หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์กแพลต์ฟอร์มหนึ่ง ซึ่งเน้นทางด้านอาชีพและธุรกิจ ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นเว็บไซต์ตัวกลางสำหรับการจ้างงานและการหางาน ได้จัดอันดับ Hard Skill & Soft Skill ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในสังคมการทำงานประจำปี 2020 ไว้ ดังนี้

 

Hard Skills ที่ตลาดต้องการมากที่สุด ได้แก่

Advertisements

©pixabay.com

 1. บล็อกเชน (Blockchain)
 2. ระบบคลาวด์ (Cloud computing)
 3. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical reasoning)
 4. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
 5. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX design)
 6. การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business analysis)
 7. การตลาดสร้างยอดขาย (Affiliate marketing)
 8. การขาย (Sales)
 9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Scientific computing)
 10. ผลิตวีดีโอ (Video production)

 

Soft Skills ที่ตลาดต้องการมากที่สุด ได้แก่

©pixabay.com

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 2. การโน้มน้าวและการต่อรอง (Persuasion)
 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 4. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)
 5. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า Hard Skill เป็นทักษะความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Soft Skill เป็นทักษะที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ แต่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี และยังเป็นทักษะที่มีอายุยืนยาวกว่า เพราะเป็นทักษะที่จะติดตัวคนๆ นั้นไปตลอด การเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กรควรมี Hard Skill & Soft Skill ควบคู่กันไป เพื่อยกระดับทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสร้างวิถีการทำงานอย่างยั่งยืน

 

วิธีพัฒนา Hard Skill & Soft Skill

©pixabay.com

 1. พยายามเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบอกลาสิ่งเก่าๆ และค้นพบสิ่งใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ อย่าจมปลักอยู่กับวิธีเดิมๆ ต้องปรับตัวให้ทันโลก
 2. หมั่นเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ และติดตามเทรนด์ในสายอาชีพของตนเองเป็นประจำ เพื่ออัปเกรดศักยภาพของตนเองให้เท่าทันกับบ้านเมืองในปัจจุบัน ทำให้ตนเป็นที่ต้องการขององค์กรอยู่เสมอ
 3. ฝึกวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะเรามิอาจหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งได้เป็นพิเศษ ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อม
 4. เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำงานและการบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้มีชัยไปกว่าครึ่ง อีกทั้งยังควรเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนให้สมดุลด้วย
 5. ทำกิจกรรมคลายเครียดและผ่อนคลายอารมณ์อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยทุกสายอาชีพจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ หรือหาทางจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เวิร์คที่สุด

Featured image ©pixabay.com

Advertisements

Advertisements

Advertisements