จริงหรือไม่!? ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ติดเชื้อโควิดแล้วเสี่ยงกว่าคนปกติ

การศึกษาส่วนใหญ่ให้ผลสอดคล้องกันว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีโรคอื่นร่วมด้วยจะมีอาการรุนแรง และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่โรคร่วม อาจกล่าวได้ว่ายิ่งมีโรคร่วมมากเท่าใด โอกาสที่จะมีผลข้างเคียงจากการติดเชื้อโควิดก็มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งโรคร่วมที่พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจอุดตัน

 

เนื่องด้วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ต้องพึงระวังเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวด  UndubZapp จึงชวนทุกคนมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันความเสี่ยง รู้จักใส่ใจดูแลตนเองอย่างถูกต้องเสมอ ป้องกันโอกาสในการเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างเกิดผล

 

โรคเบาหวานกับโรคโควิด-19

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ผลการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานพบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย มีความเสี่ยงการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมากกว่า 2 เท่า

 

 

สาเหตุที่คาดว่าเกี่ยวข้องได้แก่ เชื้อไวรัสสามารถจับและเข้าสู่เซลล์ง่าย ยิ่งควบคุมน้ำตาลไม่ดี ระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะยิ่งทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสลดลง ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ เพราะเชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง อีกทั้งร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไวต่อการเกิดกระบวนการอักเสบมากกว่าปกติอีกด้วย

 

แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน ป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงจากภาวะขาดน้ำ
 3. เตรียมอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไว้ที่บ้านให้เพียงพอ เผื่อกรณีที่เกิดภาวะน้ำตาลต่ำ
 4. เตรียมยาประจำตัวไว้ที่บ้านให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จำเป็นต้องกักตัว 2-3 สัปดาห์
 5. บันทึกเบอรโทรศัพท์ของแพทย์และโรงพยาบาลที่ทำการรักษาไว้ เผื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ
 6. ให้เบอร์ติดต่อของแพทย์และโรงพยาบาลแก่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 7. วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ หากค่าระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำกว่าภาวะปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุด
 8. หมั่นสังเกตอาการตนเอง และติดตามอาการแสดงอื่นๆ จากโรคเป็นประจำ
 9. รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดยาเอง นอกเสียจากแพทย์สั่ง
 10. ปฏิบัติตนตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

Advertisements

 

 

โรคอ้วนกับโรคโควิด-19

โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันในร่างกายเกินปกติ ส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิต มักจะก่อให้เกิดโรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันพอกตับ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดผลกระทบรุนแรง

 

จากการศึกษาพบว่า ถ้าผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยติดเชื้อโควิด-19 จะมีผลทำให้ปอดอักเสบรุนแรงได้ถึง 1.8 – 2.3 เท่า เนื่องด้วยถูกเชื้อไวรัสกระตุ้นให้เกิดการอักเสบรุนแรง จนกระทั่งเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

นอกเหนือจากนี้ หากผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เกินมาตรฐานมีอาการป่วยหนัก และต้องเข้ารักษาในห้อง ICU อาจมีปัญหาในการหาเตียงที่รองรับน้ำหนักได้มากๆ หรือมีปัญหาในการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือแม้กระทั่งการทำ X-Ray Computer ที่จำกัดขนาดและน้ำหนักของผู้ป่วย ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคในการรักษา จึงควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง

 

แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน

 1. รับประทานอาหารในปริมาณน้อยลง
 2. บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน
 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
 4. จัดโภชนาการอาหารให้ถูกต้อง เน้นทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลัก
 5. หมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างสม่ำเสมอ
 6. งดดื่มแอลกอฮอล์
 7. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 9. หากิจกรรมทำผ่อนคลายความเครียด
 10. ปฏิบัติตนตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangkokhospital , chula

Advertisements

Advertisements

Advertisements