พาส่องวิถี Next Normal เทรนด์ชีวิตหลังพ้นโควิดของคนกรุงเทพ

เพราะการมาถึงของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากที่เคยออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ ก็ต้องปรับมาสั่งเดลิเวอรี่ทดแทน หรือสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยพนักงานออฟฟิศอย่างหนาแน่นทั้งช่วงเช้าและเย็น ก็ต้องปรับพฤติกรรมการทำงานผ่านทางออนไลน์ และอีกมากมาย จนเกิดเป็นแนวโน้มใหม่อย่าง “Next Normal” ที่จะเป็น เทรนด์ชีวิตคนกรุงเทพ หลังจากผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปแล้ว เรียกได้ว่าเป็นชีวิตปกติแบบใหม่ของคนกรุงนั่นเอง

 

จับตาเทรนด์ชีวิต Next Normal ของคนกรุงเทพฯ 

 

เปิดเทรนด์ชีวิตคนกรุงเทพฯ สไตล์ Next Normal ที่อ้างอิงมาข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และรวบรวมจาก FutureTales Lab by MQDC  ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ยืนยันว่าเทรนด์ชีวิตใหม่ของคนกรุงเทพฯ จะปรับเปลี่ยนไปทั้งแง่มุมทางพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน เทคโนโลยี การเดินทาง การดูแลสุขภาพ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

  1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะมีระยะห่างมากกว่าเดิม

ด้วยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในระยะเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนต่างชินกับการใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่างต่อกัน จากเดิมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการจับมือหรือกอด แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปแล้ว เทรนด์ชีวิตคนกรุงเทพฯ อาจเปลี่ยนการทักทายจากการสัมผัสเหลือเพียงแค่ทักทายด้วยคำพูดเท่านั้น จนในที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นสาเหตุให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ที่เว้นระยะห่างต่อกันยิ่งกว่าที่เคย จนอาจส่งผลด้านของอารมณ์ในแง่ของความใส่ใจซึ่งกันและกันได้ และอาจมีการพัฒนานวัตกรรมสำหรับบริการให้ไร้การสัมผัส แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการสั่งงานด้วยเสียงแทน

Advertisements

 

  1. วิถีความคิดที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

อีกหนึ่งเทรนด์ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนกรุงเทพฯ นั้นก็คือความคิดในแง่ของการซื้อที่อยู่อาศัย จากเดิมที่มักจะเลือกที่พักให้ใกล้ที่ทำงาน และระบบคมนาคมอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT  เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดจนทำให้เดินทางไปทำงานได้ไม่สะดวก แต่หลังจากการปรับพฤติกรรมการทำงานให้ทำแบบ Work From Home อาจทำให้บางคนเริ่มคิดว่าเมื่อทำงานที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศเป็นประจำ และเลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยแถบชานเมือง และมีพื้นที่ภายนอกบ้านที่มากกว่า

 

  1. เทคโนโลยีในร่มและพื้นที่สาธารณะที่ตอบสนองด้านสุขภาพ

แน่นอนว่าศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะจะปรับเปลี่ยนแผนรับมือให้กลายเป็นระบบมาตรฐานของสถานที่นั้น อย่างการใช้เครื่องมือและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ อย่างการวางระบบฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความสำคัญการวางระบบให้เท่าเทียมกับการวางระบบน้ำ เครื่องปรับอากาศ และไฟ รวมถึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานระบบ clean air quality ภายในอาคารด้วย

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements